Hulp op afstand
Klik hier
voor hulp.

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer informatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Professionele beveiliging

op maat

Meer infomatie Contact opnemen

Privary verklaring


Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.corvanraay.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens:

Cor van Raay Elektrotechniek B.V. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking:

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Om goederen en diensten bij u te leveren;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma´s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging:

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. Derden:

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid:

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website "tracking cookies" op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten:

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door (te bellen 0164-235310 of per email info@corvanraay.nl). Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links:

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Cor van Raay Elektrotechniek B.V.. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer:

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Cor van Raay Elektrotechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.
  Door verder te gaan op onze website gaat u akkoord met onze privacy verklaring.   Lees meer